Register

30 August 08:00 - 09:30Move Management

Welcome to our breakfast workshop on inclusive leadership

There’s a large amount of literature showing that diverse teams led inclusively are more engaged, productive and innovative. For instance, according to Deloitte, inclusive organisations are 6 times more likely to innovate. In 2017 Russell Reynolds Associates found that 74% of global executives believe diversity & inclusion is crucial to the success of their organisations. But that same research uncovered that only 24% of those executives are aware of the definition of inclusion. In other words; it’s about time to address inclusion and inclusive leadership.

Therefore, we invite you to join us for an interactive breakfast workshop on August 30. The workshop will be led by Gigi de Groot, our colleague whose passion for the power of diversity and inclusion definitely will inspire you to take action.

Välkommen till vår frukostworkshop om inkluderande ledarskap

En överväldigande mängd litteratur visar att team som bygger på mångfald och som leds på ett inkluderande sätt är mer engagerade, produktiva och innovativa. Enligt Deloitte är det sex gånger större sannolikhet att inkluderande organisationer innoverar. 2017 fann Russell Reynolds Associates att 74 procent av cheferna i globala organisationer anser att mångfald och inkludering är avgörande för den egna organisationens framgång. Men samma forskning visar också att endast 24 procent av dessa chefer vet hur definitionen på inkludering lyder. Med andra ord är det hög tid att adressera ämnena inkludering och inkluderande ledarskap. Därför är du välkommen när vår kollega Gigi de Groot håller en interaktiv frukostworkshop 30:e augusti. Hennes passion för kraften hos mångfald och inkludering kommer definitivt att inspirera dig till handling.

Read what World Economic Forum has to say about the weight of Diversity in business/Läs vad World Economic Forum har att säga om vikten av mångfald i affärsvärlden: https://www.weforum.org/agenda...

Register

All you need to know

Where
Olof Palmes gata 23, Stockholm

When
08.00-09.30, August 30, 2019

How
We will start with breakfast followed by an interactive workshop.

Register

Speaker

Gigi de Groot
Consultant at Move Management

Gigi has a lot of experience in helping international businesses use cultural issues in their strategic work. Her passion for culture, diversity and inclusiveness has followed her through her professional life as a consultant and CEO of a global company, specializing in intercultural issues.

"When you are aware of people's different needs and driving forces you can start build on the strengths of different cultures to create more effective teams." - Gigi de Groot

Gigi is certified in Intercultural Readiness Check (IRC)

Gigi har stor erfarenhet av att hjälpa internationella organisationer att använda kulturella skillnader i sitt strategiska arbete. Hennes passion för kultur, mångfald och inkludering har följt henne genom karriären både som konsult och som tidigare VD för ett globalt företag som specialiserat sig på kulturella frågor.

"När du är medveten om människors olika behov och drivkrafter kan du börja bygga på de olika kulturernas styrkor för att skapa mer effektiva team." - Gigi de Groot

Gigi är certifierad i Intercultural Readiness Check (IRC)

Read more

Arranged by